submit


את בתצוגה מקדימה גרסה של המניה הזו-הצילום ברזולוציה נמוכה. עבור מהממת ללא תשלום תמלוגים, או, לקנות את הווידאו קליפ. תינוק קטן וחמוד ואת אביו לאחר שיעור השחייה בבריכה. אב מחזיק את בנו בידיו, מחבק אותו. הילד הקטן בשמחה מחייך קבוצה של צעירים מולטי-אתניות, אנשים נהנים, רוקדים עם הרים ידיו המוסיקה המושמעת על ידי במסיבת גג בשקיעה — חלקה לולאה. ילד קטן חובש קסדה וקלקר כנפיים עומדת על סקייטבורד על כפרי הכביש, להעמיד פנים כדי להיות טייס

About